Novinky

Pět rad, jak může každý pomoci zvládnout epidemii

Ke zdárnějšímu průběhu epidemie covid-19 může přispět každý z nás. Ve spolupráci s předsedou České vakcinologické společnosti Romanem Chlíbkem jsme sestavili několik doporučení, podle kterých bychom se měli v následujících dnech a týdnech řídit.

1) Prevence 

Důležité je podle vakcinologa všechno, co posiluje náš imunitní systém. Namístě je tak pohyb, zdravá životospráva, dostatek spánku a odpočinku.

Vedle toho Chlíbek doporučuje také užívat doplňky s vitamíny C a D.

2) Opatrnost po kontaktu s infikovaným

Pokud byl člověk v kontaktu s nakaženým a nekontaktovala ho hygiena, měl by kriticky posoudit, jestli šlo o rizikový kontakt, či nikoli. „V případě, že jsem byl s infikovaným déle než 15 minut a na vzdálenost kratší než dva metry bez roušek, tak může sám laicky vyhodnotit, že ano,“ vysvětluje Chlíbek.

Za zodpovědné pak označuje setrvat v karanténě bez dalších vycházek. Člověk by se měl v tomto období také více pozorovat, a jakmile by na sobě pozoroval některý z typických příznaků - kašel, teplota či dušnost -, měl by kontaktovat svého praktického lékaře, který mu může vystavit žádanku na test.

 
3) Nákupy v karanténě
 

Během samotné domácí izolace by měl každý minimalizovat veškerý kontakt s okolním světem, a to včetně nákupů. „Ale pokud je sám a musí si bezpodmínečně nakoupit, tak je ideální respirátor FFP2 bez výdechového ventilku, s kterým půjde do obchodu a zase se vrátí zpět domů,“ doplňuje Chlíbek.

Dále navíc připomíná, že v oblastech, kde fungují rozvážkové obchody typu Košík a Rohlík, je vhodné využít i jejich služeb. Každý v karanténě by je však měl o své situaci předem informovat.

4) Pravidla s infikovaným v domácnosti

V případě, že se ve společné domácností objeví nemocný s potvrzenou infekcí covid-19, měl by se podle Chlíbka stanovit jasný režim. Zde přitom odkazuje na aktuální doporučení hygieny. Konkrétně jde o oddělený pokoj s tím, že by měl nemocný chodit do koupelny sám a jako poslední.

V koupelně by měl mít zároveň striktně oddělený nejenom kartáček v jiném kelímku, ale používat i vlastní ručník. Následně by pak měl někdo z členů domácnosti provést základní dezinfekci – otřít kliku a odkládací plochy.

5) Nezapomínejte na seniory

Závěrem Chlíbek zdůrazňuje, že bychom měli také stále myslet na seniory v rodině. Jelikož se nedoporučují návštěvy, mohou se cítit opuštění. Variantou podle něj je určit pravidelný čas, kdy budeme izolovaným starším členům rodiny volat. „Můžeme se domluvit, že každý večer nebo každý druhý večer seniorovi z rodiny někdo zavolá a podpoří ho i psychicky,“ uvádí.

Navíc připomíná, že i jemu je potřeba zajistit nákupy. Buď tak seniorům doneseme nákup osobně za dveře, či se ho zeptáme, co potřebuje, a objednáme již zmiňovanou rozvážkovou službu, která nákup doručí.

 

JEŘÁBKOVÁ, Dominika. Pět rad, jak může každý pomoci zvládnout epidemii. Novinky.cz [online]. Česká republika: Borgis, 2020 [cit. 2021-01-18]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/pet-rad-jak-muze-kazdy-pomoci-zvladnout-epidemii-40339097

Doba infekčnosti jedinců infikovaných virem SARS-CoV-2

Oddělení epidemiologie infekčních nemocí CEM SZÚ

Období nakažlivosti u onemocnění covid-19 sice zatím není přesně definováno, ale pravděpodobně je nakažená osoba infekční pro své okolí již za 56 hodin po nákaze s maximem necelý den před nástupem příznaků onemocnění. Virus byl nalezen ve vzorcích z dýchacích cest 1-2 dny před nástupem příznaků a až 8 dní po začátku příznaků onemocnění u mírných průběhů onemocnění, u závažných průběhů se virus v dýchacích cestách vyskytuje déle, s maximem druhý týden po infekci (nákaze). U pacientů s mírným až středně závažným průběhem onemocnění covid-19 je tedy vysoce nepravděpodobné, že by byli infekční ještě desátý den od nástupu příznaků. Pacienti se sníženou imunitou a pacienti s vážným až kritickým průběhem onemocnění covid-19 mohou být infekční podobu delší než 10 dnů.

V průběhu infekce byl virus nalezen ve vzorcích dýchacích cest 1–2 dny před nástupem příznaků, kde může přetrvávat až 8 dní u středně závažných případů a až 2 týdny u vážných případů.

Virová nálož SARS-CoV-2 je podobná jako u chřipky, dosahuje vrcholu v době nástupu příznaků, ale je v kontrastu s profilem SARS-CoV, který dosahuje vrcholu přibližně 10 dní po příznaku a MERS-CoV, který vrcholí ve druhém týdnu po nástupu příznaků. Vyšší virová nálož je spojena s vyšším věkem. Vysoká virová nálož během nástupu prvních příznaků naznačuje, že infekce SARS-CoV-2 se může snadno přenášet v časné fázi infekce. Virová RNA byla detekována ve stolici od 5. dne po nástupu příznaků onemocněníCOVID-19. U středné závažných průběhů onemocnění byla virová RNA detekována ve stolici 4 až 5 týdnů, stejně jako v plné krvi, v séru, slinách a moči. Virová RNA byla detekována z nazofaryngeálních výtěrů u dospělých pacientů až 37 dní a u dětských pacientů ve stolici více než jeden měsíc po infekci.

Velikost virové nálože může být potenciálně užitečným markerem pro hodnocení závažnosti onemocnění a vyslovení prognózy: nedávná studie ukázala, že virová nálož byla u závažných případů až 60x vyšší než u mírných případů.

Je třeba respektovat skutečnost, že virus SARS-CoV-2 je možné nalézt také v jiných biologických vzorcích (stolice, moč atd.) u některých pacientů. Tato zjištění upozorňují na důležitost screeningu virové pozitivity stolice pacientů i po negativních výsledcích výtěrů z dýchacích cest, jak potvrdila studie Morone G. et al. U jiných koronavirů existuje možnost fekálně-orálního přenosu, u SARS-CoV-2 zatím tento způsob přenosu sice potvrzen nebyl, nicméně je pravděpodobný.

Ve vzorcích z horních cest dýchacích je možné u uzdravených osob detekovat SARS-CoV-2 RNA po dobu až 3 měsíců po nástupu onemocnění, i když v koncentracích podstatně nižších než v průběhu nemoci. Příčinu této trvale detekovatelné SARS-CoV-2 RNA je třeba ještě určit. Studie dosud nenalezly důkazy o tom, že by klinicky zotavené osoby s perzistencí virové RNA přenesly SARS-CoV-2 na ostatní.

Podle recentní studie Welsh et al. The duration of infectiousness of individuals infected with SARSCoV-2, Journal of Infection (2020), která porovnávala data z 15 publikovaných studií, vyplývá, že u pacientů s mírně až středně závažnými průběhy onemocněním covid-19 je vysoce nepravděpodobné, že by byli infekční déle než 10 dní. Pacienti se sníženou imunitou a pacienti s vážným až kritickým průběhem mohou být infekční po dobu delší než 10 dnů.

Souhrn: Podle dostupných informací lze konstatovat, že u pacientů s mírným až středně závažným onemocněním COVID-19 je vysoce nepravděpodobné, že by byli infekční ještě desátý den od nástupu příznaků, avšak pacienti se závažným onemocněním mohou virus vylučovat po delší dobu. Dlouhodobé vylučování virové RNA neznamená, že je osoba infekční. Nicméně nerespektování a  nedodržení izolace pacientů s onemocněním covid-19 nebo nepřijetí příslušných preventivních opatření by mohlo výrazně zvýšit riziko šíření viru během postakutní fáze.

 

Doba infekčnosti jedinců infikovaných virem SARS-CoV-2. Http://www.szu.cz/: Státní zdravotnický ústav [online]. Praha, 2020 [cit. 2021-01-06]. Dostupné z: http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Nakazlivost/Trvani_infekcnosti_osob_infikovanych_SARS_CoV_2_EPI_fin_2_.pdf