disiCLEAN ANTIBACTERIAL GEL

Kód: 59/50M 59/500 59/1L 59/3L 59/5L Zvolte variantu
DOPRAVA ZDARMA
Značka: H2O COOL
79 Kč 199 Kč 229 Kč 579 Kč 979 Kč od 79 Kč
Vyprodáno Vyprodáno Vyprodáno Vyprodáno Vyprodáno Zvolte variantu
Varianta

Kapalný přípravek k hygienické desinfekci rukou s baktericidní a virucidní účinností.

Používá se neředěný, vtírá se do suchých rukou, neoplachuje se vodou.

Hygienická dezinfekce rukou
5 ml přípravku vtírat po dobu jedné minuty do suchých rukou až k zápěstí.


Detailní informace

Detailní popis produktu

Kapalný přípravek k hygienické desinfekci rukou s baktericidní a virucidní účinností.

Používá se neředěný, vtírá se do suchých rukou, neoplachuje se vodou.

Hygienická dezinfekce rukou
5 ml přípravku vtírat po dobu jedné minuty do suchých rukou až k zápěstí.

Bezpečnost a první pomoc

GHS02-55F

VAROVÁNÍ

H226 Hořlavá kapalina a páry
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: